Kompletny system do diagnostyki molekularnej

Zestawy do badania genów:

EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, NTRK, ALK, ROS1, RET, MET i wielu innych


Wykrywane wirusy:

HPV, koronawirus SARS-CoV2


Możliwość badania:

Niestabilności mikrosatelitarnej (MSI), fuzji genowych, FL-DNA


Wybrane zalety

Od przyjęcia materiału w laboratorium do otrzymania wyniku mija około 3 godzin, przy około 10 minutach pracy diagnosty laboratoryjnego.

Mniej niż 12 minut pracy

Najszerszy zakres wykrywanych mutacji oraz badanych genów spośród wszystkich systemów real-time PCR dostępnych na rynku.

Najwięcej wykrywanych mutacji

Najmniej wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych na podstawie podsumowań międzynarodowych kontroli EQA. Limity detekcji na poziomie 0.5%.

Udokumentowana wiarygodność

Badania wykonywać można z tkanek świeżych, mrożonych, utrwalonych w parafinie oraz z krwi obwodowej (biopsja płynna). Możliwe jest jednoczesne badanie różnych genów z użyciem różnych zestawów.

Te same warunki reakcji

Pewne korzyści

System EasyPGX

Odczynniki EasyPGX dostarczane są w formie zliofilizowanej w stripach. Wystarczy dodać DNA lub RNA i uruchomić reakcję PCR. Dodatkowo możliwe jest przechowywanie odczynników w temperaturze pokojowej.

Zapomnij o mastermixach

Oprogramowanie EasyPGX pozwala na automatyczną analizę wyników reakcji w kilka sekund. Możliwy jest również podgląd krzywych amplifikacji i analiza manualna.

Usprawnij analizę wyników

Protokół EasyPGX

Krok 1

Przeprowadź ekstrakcję lizatu z użyciem odczynników EasyPGX lub skorzystaj z innej metody izolacji DNA/RNA.

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Dodaj materiał do 8-dołkowego stripu. Użyj wirówki do stripów.

Umieść stripy w aparacie i uruchom reakcję PCR.

Przenieś wyeksportowane surowe dane reakcji do oprogramowania EasyPGX i przeprowadź analizę.

Zainteresował Cię system EasyPGX ?

Skorzystaj z formularza kontaktowego aby otrzymać więcej informacji.

Zobacz więcej

Polski dystrybutor systemu EasyPGX

e-mail: genos@genos.com.pl

telefon: +48 668 48 11 53